Wat bleef het lang stil rondom het Agrarisch Nieuws. Dat kan uiteraard maar 1 ding betekenen: er werd volop op de landerijen van het Esbeekse landschap gewerkt. Gemaaid, geschud, gerugd, gezaaid, geploegd, gespoten en bemest. Even een terugblik op wat er de afgelopen maanden over de Esbeekse Agrariërs heen is gekomen

. In ieder geval veel nattigheid. De maand juni stond in het teken van de weersextremen, waarbij vooral het oosten van onze provincie zwaar getroffen werd. Gevolg: honderden bunders land onder water, drukte bij de verzekeringsmaatschappijen en een hoop boze berichten richting de waterschappen. Om al deze malaise te ontlopen besloot het Agrarisch Nieuws om op pad te gaan. Ja, U leest het goed. Het Agrarisch Nieuws voor 1 maal van de zandpad af. Om de kwaliteit van de Esbeekse Agrariër te borgen ging het Agrarisch Nieuws richting Denemarken.

Maar liefst 4 weken lang verbleef hij aldaar. Een ronde door de zuid-westelijke streek leerde dat er erg veel Nederlanders aanwezig zijn in de Deense melkveehouderij. Om beurten volgden een Nederlander en een failliet bedrijf elkaar in hoog tempo op. 

In Denemarken staat zo'n 15.000 hectare aan biogas maïs. Deze maïs wordt in Duitsland verwerkt en verkocht als CO2-neutrale energie. Daarbij wordt niet verteld dat deze gehakseld en getransporteerd moet worden naar de Duitse fabrieken. Door het warme weer in combinatie met een hoge luchtvochtigheid krijgt de schimmel Helminthosporium, beter bekend als de bladvlekken ziekte, alle ruimte om zich te nestelen op het maïsblad. Op het goede moment spuiten is cruciaal voor een hoge opbrengst per hectare. 

 

Bladvlekkenziekte op een maïsblad

Door bodemverdichting, veroorzaakt door het rijden met zware machinerie op het land, neemt een maisplant niet voldoende nutriënten op uit de bodem. Door onder andere een fosfaat- en stikstoftekort ontstaan paarse- en gele vlekken:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Deense boeren bevinden zich in een deprimerende financiële situatie, onder andere door de lage melkprijs. S'Lands grootste melkverwerker, Arla Foods, keert een melkprijs uit van 25 cent per liter melk, met 4.2% vet en 3.4% eiwit. Er zit enig herstel in de West-Europese zuivelmarkt, aangezien men verwacht dit in de tweede helft van het jaar de melkaanvoer zal dalen. 

De opbrengsten per hectare van het grasland valt ook tegen, aangezien de Denen maar voor 70% van de behoefte mogen bemesten. Dat resulteert in een zeer korte graslandperiode van 3 jaar. De Denen gebruiken een Deens grasmengsel dat maar 3 jaar meegaat, maar wel hoogproductief is. Na 3 jaar moet het land weer geploegd worden. Blijvend grasland kennen ze niet. 

Het is tijd voor het Agrarisch Nieuws om 7 bunder te gaan hooien: eerst maaien en als het kan elke dag een keer schudden. Erg mooi voer voor de kalfkoeien; het bevat namelijk veel eiwit-energie.